Våra lamm föds inomhus  i halmen på våren. För att de ska få en så bra start som möjligt så får både tackorna och lammen fri tillgång på ensilage och en liten giva svenskproducerat kraftfoder så länge de är inomhus.

Under sommarhalvåret betar de naturbetesmarkerna runt Antuna och Edssjön.

Alla fåren har daglig tillsyn och hanteras ofta då vi har valt att beta kortare perioder på varje bete för att gynna betestillväxten och minska på eventuella parasitsmittor. Vi växelbetar även en del marker med våra Anguskor.

Vi vill kunna erbjuda lamm som har haft en bra uppväxt och producerar ett kött med bra ätkvalité.

När lammen väger minst 45 kg så kör vi dem till Roslagens slakt och chark, ett litet slakteri i Uppland.

Vi säljer köttlådor med hela eller halva lamm. Styckat, vakuumförpackat och märkt, färdigt att lägga i frysen.

Alla lamm slaktas med godkänd bedövning och är veterinärbesiktade.

En hel låda innehåller ca 18kg lammkött

om inga andra önskemål finns så blir styckningen:

  • Stek och baklägg, ben knäckta (bäckenben borttaget)
  • Bog och framlägg med ben
  • Sadel med ytter- och innerfilé skivad
  • Entrecoté och rygg skivad
  • Slaksida och bringa, färs
  • Hals skivad

Det går också att välja grillstyckning då allt som går att skiva är skivat.