Vi har en fårbesättning med ca 50 tackor av lite blandade raser, några rena finullsfår och övriga korsningar mellan olika raser: Texel, Dorset, Suffolk och Pälsfår. I år har vi 2 baggar: Prinsen som är en ren Texel, kommer i år att betäcka de flesta tackorna och Baloo som är en korsning med Texel/Finull (bästa tackan) och Pälsfår (käraste Toker, första baggen) som är backup. Gentleman som är en ren Suffolk har flyttat till Ljusterö efter 3 år hos oss. På vintern går de lösa på halm i stenladugården på Antuna.

Lammen börjar komma i februari. Får är dräktiga i ca 5 månader. Några får 3 lamm, en del får 1lamm och de flesta får 2 lamm. Det brukar alltid bli någon eller några vi får hjälpa med välling.

Under hela året har de fri tillgång på grovfoder, mineraler, salt och vatten. Sista tiden av dräktigheten och fram till de kommer ut på bete så får tackorna en giva svenskproducerad pellets också.

Så fort gräset börjar växa ute och alla lammen har kommit så flyttar alla fåren ut. När lammen blir ca 4månader så avvänjer vi och delar upp bagglamm & tacklamm i olika hagar. De blir könsmogna vid ca 4 månaders ålder.

Fåren flyttas ofta mellan olika hagar under betessäsongen. Fåren och våra Anguskor hjälps åt att hålla de gamla kohagarna på Antuna- och Edsbygårds marker öppna.
En del av våra djur betar som naturvårdare åt andra uppdragsgivare.

De får som ska vara kvar klipps 2 gånger om året. En del av ullen säljer vi till ett litet spinneri.

En gång om året har vi hälsobesök av en veterinär som tittar på våra djur och kommer med goda råd om skötseln.