Välkommen till Kajsas Bondeservice!

Kajsas Bondeservice är ett lantbruksföretag som bedriver naturvård och köttproduktion samt säljer tjänster till småföretag och specialföretag inom lantbruks-, livsmedels- och trädgårdsnäringen som behöver hjälp vid olika arbetstoppar, projekt eller sjukdom.