Historia:

 • Angus har sitt ursprung från Skottland och kom till Sverige 1946.
  ”…den 5 septemer 1946 angjorde fartyget Havsbris svensk hamn med 212 skottska Angus…”
 • Rasen är en utpräglad köttras som ända från uppkomsten i slutet av 1700-talet har avlats för att ge ett kött av allra högsta ätkvalitét till skillnad från flera andra köttraser som ursprungligen avlades fram för att fungera som dragdjur.

Utseende & kännetecken:

 • Djuren är helt svarta eller röda och saknar horn.
 • Angus har inte:
  – de största, mest svällande musklerna
  – inte heller den allra högsta tillväxten
 • Det är förmågan att omvandla gräs till ett moget, saftigt och välmarmorerat kött som är rasens kännetecken.
 • Angus slaktas vid en högre ålder än vad som är normalt för de flesta andra raser. Det tillåter köttet att mogna, vilket tillsammans med den stora andelen gräs i foderstaten, gör att köttet utvecklar en intensivare köttsmak.

Marmorering:

 • marmorerat kött innebär att det inuti muskeln finns insprängda fettceller som bidrar till att göra köttet mörare och saftigare.
 • Eftersom fett fungerar som smakbärare bidrar det även till att göra köttet än mer välsmakande.
 • Fettsyrasammansättningen skiljer sig mellan det marmorerande fettet och det utanpåliggande fettet (sk. putsfett) på det viset att halten omega 3-fettsyror är högre i det marmorerade fettet.

Omega 3-fettsyror:

 • Kött från Angus har ofta en högre andel omega 3-fettsyror än kött från andra raser men det beror inte så mycket på genetiska orsaker som på uppfödningssättet.
 • Kött från djur som utfodras med mycket gräs har en högre andel omega 3-fettsyror än kött från djur som utfodras med mycket kraftfoder (spannmål, soja, raps etc.)
 • Angus lämpar sig väl för uppfödning på gräs som bidrar till att öka köttets halt av omega 3-fettsyror.

Angus i övriga världen:

 • I många länder med omfattande köttproduktion har Angus ett dominerande inslag.
 • Hälften av alla kor i Argentina är Angus.
 • Australien har ca 55 000 Anguskor vilket gör det till landets största köttras
 • Även i USA är rasen dominerande där Angus och Anguskorsningar utgör merparten av slakten
 • I USA marknadsförs 64 olika kvalitetsprogram för nötkött (branded beef). 49 av dem har angus i sitt varumärke.

Tillsammans gör detta köttet från Angus till finsmakarens val!

 

Källa: www.angus.se