är ett lantbruksföretag som bedriver köttproduktion och naturvård
samt säljer tjänster till småföretagare och specialistföretag
inom lantbruks-, livsmedels- och trädgårdsnäringen
som behöver hjälp vid olika arbetstoppar, projekt eller sjukdom

Soluppgång